2 Şubat 2009 Pazartesi

10 KASIM

Bugün, 10 Kasım, Atatürk'ümüzün ölüm yıldönümü…
Çocukluğumun 10 Kasımları geliyor gözümün önüne…
Okulda yaptığımız törenler, okuduğumuz şiirler, ellerimizde çiçekler… Kasımpatılar…
Yani, Atatürk’ün en sevdiği çiçek… Tam da 10 Kasımda… Kasımpatı…

Saat dokuzu beş geçe, saygı duruşumuza eşlik eden ilk siren sesi, mahallemizin karakolundan yükselirdi. Caddelerde, arabaların korna sesleri…
Ardından en hislisinden konuşmalar, şiirler...

Sonra günler, aylar, yıllar geçti… Büyüdüm, evlendim, anne oldum…
Şimdi benim çocuklarımın dilinde, yüce Atam ve Atatürk şiirleri…
O minicik bedenlerden, o küçücük kalplerden taşıyor, dile geliyor Atatürk sevgisi…
Bir şarkı öğrenmişler okulda, onu söylüyorlar durmadan 10 Kasımla ilgili…
Gözlerinde bir garip hüzün, sanki en sevdikleri oyuncakları kırılmış gibi…

10 Kasım, 10 Kasım
10 Kasım benim en büyük yasım…
Sen yüreğimde, sen damarımda
Sonsuzluğa akan kansın
Yurdumu kurtaran
Türklüğe can katan
Özgürlüğü yaratansın.

Gurur duydum halleriyle… Umut doldu içim…
Son günlerde güzel ülkemde yaşananlara, Atamı unutturmaya çalışanlara, unutanlara inat…
Umarım dedim, umarım uzun yıllar sonra, benim çocuklarımın çocukları da, aynı coşkuyla severler Atatürk’ü ve aynı hüzünle karşılarlar 10 Kasımı…
Ve umarım ki... Sahip çıkarlar Cumhuriyete, Atatürk’e…
Neyi ve kimi kaybettiklerinin gerçekten farkında olarak...
Ölen bedendir çünkü ‘ ölmez olan ise, onun büyük eseri, Cumhuriyet Türkiye’sidir.’


……………………………………


10 KASIM 1938 – SAAT 09:05 Atatürk’ün ebediyete intikal edişi Türk Halkına şöyle duyuruluyordu; Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin resmi tebliğidir:“Müdavi ve müşavir tabiplerin neşredilen son raporu, Atatürk’ün dünyaya gözlerini kapadığını bildirmektedir.Bu acı hadise ile Türk vatanı büyük yapıcısını, Türk milleti ulu şefini, insanlık büyük evladını kaybetti. Milletimize, içimiz yanarak, bu tarife sığmayan ziya’dan dolayı en derin taziyelerimizi sunarız.Kederlerimizin tesellisini ancak ve ancak O’nun büyük eserine bağlılıkta ve aziz vatanımızın hizmetinde ararız. Şurasını da her şeyden evvel beyan etmeliyiz ki, ölmez olan, onun büyük eseri, Cumhuriyet Türkiye’sidir. Hükümetimiz, içinde bulunduğumuz bu mühim anda, bugüne kadar olduğu gibi dikkatle vazife başındadır. Müesses olan nizam ve idame hususunu, büyük Türk milletinin hükümetiyle tek vücut olarak teyit ve temin edeceğine şüphe yoktur.Teşkilat-ı Esasiye Kanununun 33. maddesi mucibince Büyük Millet Meclisi derhal yeni reisicumhuru intihap edecektir. Türkiye’nin en büyük makamına, Teşkilat-ı Esasiye Kanununa göre geçecek zatın etrafında hükümetiyle, şanlı ordusuyla ve bütün kuvvetleriyle Türk Milleti sarsılmaz bir varlık olarak toplanacak ve yükselmesine devam edecektir.Bugün ayrılığına ağladığımız büyük şefimiz Atatürk, her vakit Türk Milletine güvendi. Eserlerini bu güvenle yaptı. İdamesi esbabını da istikmal ederek güvenle büyük milletimize bıraktı. Ebedi Türk Milleti onun eserlerini ebediyetle yaşatacaktır. Türk gençliği onun kıymetli vediası olan Türkiye Cumhuriyetini daima koruyacak ve onun izinde yürüyecektir.Kemal Atatürk, Türk’ün tarihinde ve gönlünde daima yaşayacaktır.”


İyi haftalar dilerim…

Banu DURGUNLU
10.11.2008

Hiç yorum yok: